https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-dAmics-del-Castell-de-Gelida/250767912144 https://www.youtube.com/channel/UCxlqkOrBvO5rG2rUKGlyt7w
La junta directiva 

La Junta directiva de l’entitat, elegida en l’Assemblea General de socis el 14 de juny de 2015, està integrada per: 
  • Presidenta:  Elisenda Llobet Barbany  
  • Vicepresidenta: Fina Rico Agulló
  • Vicepresident: Enric Carafí Morera
  • Secretari: Lluís Enjuanes Mas
  • Tresorer: Oriol Mestre Campi 
  • Vocals: Montserrat Farreras, Daniel Garcia Peris, Josep M. Gironès Oms, Alfred Mauri Martí, Albert Mauri Martí, Núria Sirvent, Ramon Rovira Tobella, Amadeu Tobella, Robert Torralba.
  • Representant de l’Ajuntament de Gelida: Josep Anfruns Daví (Regidor de Cultura) 
  • Representant de la parròquia de Sant Pere de Gelida: Mn. Rafael Maroto 
D’acord amb el que disposen els estatuts de l’AACG és funció de la Junta directiva programar i dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa i econòmica de l’entitat, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anyal d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.